Strom jako symbol

Strom je univerzální symbol pozitivního charakteru a to nejen v mytologii, ale také ve všech náboženstvích i filozofiích. Je proto také často umělecky zpracován například v obrazech, písních, pohádkách, básní apod.

Pojďme se podívat na to, co strom může symbolizovat. Více o symbolice stromů a o stromech všeobecně se můžete dočíst v eBooku STROMY.

1. STROM JAKO SYMBOL TOHO, ŽE jsme všichni se všema a se vším VZÁJEMNĚ PROPOJENI

nejen v naší rodině, společenství, v obci, v zemi, na Zemi, ale také ve Vesmíru, všechno živé i neživé.

Strom svojí vertikální osou směrem od kořenů ke koruně propojuje temnotu se světlem, to nejnižší s tím nejvyšším, svými kořeny přijímá výživu od Matky Země a svými listy v koruně zase energii ze Slunce. A jeho horizontální osa představuje spletitost kořenů a větví.

Například u Keltů jasan představoval propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jindy ničivou sílu, vyrovnanost a tvůrčí sílu. Mayský strom života spojoval nebeskou říši, pozemskou říši a podsvětí.

V severské mytologii strom světa Yggdrasil svojí osou propojuje tři říše. Kořeny představují podsvětí stromových trpaslíků a skřítků, místa stínů a podvědomých smyslů. Kmen představuje střední svět, svět lidského ega a osobnosti. A koruna představuje duchovní říši, vyšší já.

2. STROM JAKO SYMBOL rovnováhy, stability, vytrvalosti, trpělivosti, síly, klidu a bezpečí

Strom spojuje to nejnižší s tím nejvyšším.
Svými kořeny vysává zemi a svými listy pije slunce.
Strom se hrouží do temnot, vydechuje ve světle.
J. Guitton

Silný stabilní kmen s listy třepotajícími se ve větru v koruně vytváří pocit domova, pocit bezpečí a ochrany. 

Hluboké kořeny zajišťují stromu stabilitu a bezpečí. Může tak přečkat i ty nejsilnější bouře. Zároveň je také do jisté míry pružný, aby se nezlomil. To je také zajištěno tím, že ve stejných podmínkách roste celý život.

Pomalu, ale jistě se z malého semenáčku stává statný strom. Postupně, jak roste, nabírá zkušenosti a sílí.

3. STROM JAKO SYMBOL cykličnosti života, nesmrtelnosti a znovuzrození

O cykličnosti života, o změně pohledu a o shazování starého listí se můžete také více dozvědět ve starším článku.

Stromu na podzim opadají listy a vypadá jako mrtvý. To se jen uložil k zimnímu odpočinku, aby nabral síly a z jara mu znovu vyraší pupeny a začne nový cyklus, jež předznamenává začátek nového života.

V létě vytvoří plody se semeny. A ty se dále šíří a zajišťují tím také pokračování dalšího života. Zároveň strom, když odumírá, tak kromě zvýšeného množství semen produkuje také hojně výmladky a obráží mu nové větve v nižších částech kmene.

kniha Jób motto Tomáše Halíka, Stromu zbývá naděje, Krize jako šance
Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu
a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi
a na prach ztrouchnivěl jeho pařez.
Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek.

4. STROM JAKO SYMBOL kmene, soudržnosti, rodiny, vztahu a partnerství

Strom se používá často k vyobrazení rodokmenu. Zároveň se můžeme všimnout, že při zmenšení vodních toků, nebo naopak při zvětšení našeho krevního oběhu či plic, můžeme opět spatřit symbol stromu.

Kmen jako hlavní spojovací osa, ve které vše vybíhá a zase se k ní navrací.

Pokud by se slabší větev odpojila od té silnější, od té, ze které vyrůstá, odumřela by. To opět ukazuje na vzájemnou propojenost a neoddělitelnost. A to se týká každé části koruny, kmene, kořenů. Aby byla zajištěna životaschopnost, je třeba zůstat ve spojení.

Často se setkáme s legendou, kdy dvěma milencům za života nebylo souzeno, aby byli spolu, byli zavražděni. Ale láska si vždycky cestu najde. Po smrti z jejich hrobů vyrostly stromy, kterým se propletly kmeny a koruny. V pověsti o Deirdre a Naoise se jedná o cedry, já znám zase příběh, kde se propojí dvě vrby.

5. STROM JAKO SYMBOL hmotného světa

Strom jako projev toho hmotného v našem životě. Můžeme si na něj sáhnout, přivonět k němu, vidíme ho, slyšíme šustění jeho listů či vrzání větví. A je nejspíš nezbytnou součástí našeho života.

Strom nám toho mnoho nezištně poskytuje a nejen nám. Je zdrojem kyslíku, potravy, léčiv, materiálu na stavbu, do domácnosti, do ohně i pro hraní.

Ale je také nepostradatelný pro ostatní živočichy a rostliny s nimiž vytváří nebo jim poskytuje specifický ekosystém. A to i po jeho smrti.

6. STROM JAKO SYMBOL INDIVIDUALITY A ROZMANITOSTI

Zároveň každý druh, rod stromu je jedinečný a obohacuje svět o další hodnoty. Také žádný strom není identický. 

Na stránkách eBooku STROMY se můžete inspirovat, jak pracovat s konkrétními druhy stromů, co nám poskytují a co nesou za poselství.

Dozvíte se, za jakým stromem jít, když je Vám třeba smutno apod. U každého druhu stromu tam máte také vyhraněný prostor, kam si můžete zapsat svoje vlastní vnímání.

7. STROM JAKO SYMBOL DUCHOVNÍHO SVĚTA

Celým eBookem se prolíná duchovní odkaz stromů, jejich poselství. Touto kapitolou tomu chci dát ještě větší důraz a stromům zároveň poděkovat.

Na stromy se můžeme obrátit o radu a o pomoc. Kromě již ve výše vyjmenovaných aspektech to můžou být další aspekty, které máme se stromy spojené jenom my, pro nás osobně to má určitý význam, i když ostatním to nemusí vůbec nic říkat.

Jsou tu i aspekty, které zatím nedokážeme uchopit, aspekty, které jsou skryté, působí v pozadí. Můžeme si pod tím třeba i představit obyvatele lesa, obyvatele spojené se stromy, pohádkový aspekt stromů jako např. elfy, skřítky, dryády, duchy, dévy apod.

V článku jste dospěli na konec, děkuji Vám, že jste dočetli až sem;) Pokud byste chtěli další informace o stromech, můžete přejít na stránku Stromy, kde naleznete všechny publikované články a produkty.

Přeji Vám, AŤ VÁS STROMY VÍCE POVZNÁŠÍ NA DUCHU A VE HMOTĚ PĚKNĚ UKOTVUJÍ <3

„Miluji  stromy, čerpám z nich stabilitu, sílu a bezpečí, jež skrze články, meditace a stromové obrázky se snažím předávat dál. Zároveň se se čtenáři dělím o své znalosti a dovednosti získané při studiu Zahradní a krajinné architektury a ze své praxe. Jsem autorkou eBooku STROMY a eBooku Jak na zahradu. Můj příběh si můžete přečíst zde >> "
Komentáře