STROMY A PODZIM

V tomto obsáhlém článku o stromech a podzimu nalezne každý to své, jen je třeba se proklikat. Článek jsem rozdělila do těchto kapitol: Krásy podzimu; Proč vlastně stromy shazují listí a kde se bere jejich zbarvení; A co si z toho můžeme vzít my; Propojení s přírodou; Zahrada a Odvrácená strana podzimu. Přeji příjemné čtení;)

Krásy podzimu

Podzim je pro mě takovým obdobím zklidnění a užívání si plodů naší práce a darů přírody. Kdybychom žili v souladu s přírodou, nyní už bychom se nemuseli nikam honit. Připravovali bychom se na zimu, sklízeli plody a shazovali to, co už nám neslouží, a v neposlední řadě se stahovali blíže k sobě. Více se o cykličnosti můžete dočíst v mém starším článku.

Proč vlastně stromy shazují listy a kde sebere jejich zbarvení?

Rostliny na podzim poznají, že už listy, které jim slouží jako zásobárna energie, nebudou přes zimu potřebovat. Poslední potřebnou energii si z nich stáhnou a zamezí jim přísun vody, kterou si šetří pro sebe. V listech se nachází mnoho důležitých látek (cukrů, bílkovin, minerálních látek), a proto než list opadne, je alespoň část těchto látek odvedena do větví, kmene a kořenů, kde jsou po dobu zimního klidu uloženy. Na jaře, kdy stromy raší, jsou tyto zásoby opětovně využity ke tvorbě nových listů a květů.

Proč se listí na podzim zbarví?

Ze školy si asi pamatujeme, že zelené zbarvení listů způsobuje barvivo chlorofyl. Ten v době vegetace zachycuje sluneční energii a díky fotosyntéze vytváří látky důležité pro stavbu rostliny. Kromě chlorofylu je v listech také několik žlutých a oranžových barviv. S odcházejícím létem klesá aktivita fotosyntézy a pomalu se začíná rozkládat i zelený chlorofyl. Ten uvolňuje místo pro žlutá a oranžová barviva – karotenoidy. Ta jsou proti rozkladu podstatně odolnější, a proto zůstávají v listech i po rozkladu chlorofylu.

A kde se vzala červená a hnědá například některých javorů či buků? Jejich červené zabarvení způsobují barviva antokyany, která jsou u nich obsažena v takové míře, že jsou viditelné po celou dobu vegetace. Jiné rostliny barvící se na podzim do červena mají těchto barviv podstatně méně, tvoří se v listech až na podzim a jsou viditelná až v době rozkladu chlorofylu. U některých dřevin se na podzim ukládá v listech i větší množství tříslovin, jejich přítomnost pak dodává spolu s karotenoidy listům hnědé zbarvení. Každá rostlina, každý strom má jednotlivých barviv rozdílná množství a výsledné zbarvení je výsledek jakéhosi smíchání obsažených barev. Vznikají tak různé škály od žluté až po červenohnědou.

Zdroj: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-28337-proc-se-listi-na-podzim-zbarvi-listova-alchymie-barev

A co si z toho můžeme vzít my?

My lidé pochopitelně nic shazovat nebudeme, ale můžeme si udělat rituál či meditaci. Na internetu určitě naleznete, co bude sedět právě Vám. Je fajn si třeba sepsat či namalovat na papír to, co nám již neslouží, co chceme nechat v minulosti atd. Následně ten papír spálíme a popel třeba necháme rozfoukat větrem, či ho pošleme po vodě, nebo zakopeme do země.

Můžeme si třeba jen pomyslet nebo říci nahlas, že s láskou a vděčností propouštím to a to. Pokud se to týká konkrétních lidí, tak pomáhá také formulka DÁVÁM TI/VÁM SVOBODU A DÁVÁM SVOBODU TAKÉ SAMA SOBĚ.

Než něco pustíme, nejdřív to uznejme, uznejme tu hodnotu, kterou nám to přineslo atd.

K tomu mě třeba pomáhá tato formulka z rodinných konstelací: MILÝ/Á … AČKOLI JSI MI … (CHYBĚL/A; NEBYL/A JSI TU PRO MĚ,…), I KDYŽ JSI MĚ … (ZRANIL/A,…) TY JSI MŮJ JEDINÝ/Á SPRÁVNÝ/A (TÁTA/MÁMA/…). A JÁ TĚ TEĎ BERU TAKOVÉHO/TAKOVOU JAKÝ/Á JSI SE VŠÍM VŠUDY. A DĚKUJI TI ZA… (ŽIVOT,…).

K úplnému propuštění a uvolnění pomáhá víra ve vyšší řád věcí. Například: život má svůj vlastní rytmus a spád a já jsem jeho součástí. Důvěřuji životnímu procesu.

A následující modlitba je myslím od Ramony Siringlen: Bože pomoz mi prosím propustit všechny věci, které mi již neslouží. Už si nepřeji nést nadále břemeno své minulosti, a propouštím všechny své vazby a pouta, která jsem si vytvořil/a ke své dřívější bolesti, vině a strachu. Prosím, odděl mě ode všeho, co mi brání v pohybu kupředu. Prosím, pomoz mi od teď zažívat pouze pozitivní zkušenosti ve svém životě. Děkuji Ti za Tvou pomoc nyní a navždy.

Propojení se s přírodou

V tuto dobu se cítím nejsilněji spojená s přírodou a právě se stromy. Je kouzelné v tyto dny pobývat v lese. Ještě tu a tam do lesa pronikají paprsky světla, jsou slyšet ptáčkové a šumění korun stromů, barevné listy se pomalu snášejí k zemi. Celý les má také specifickou podzimní vůni. Ideální doba stvořená k procházkám.

K ještě většímu propojení s přírodou a sama se sebou mi pomáhají jednoduché rituálky. Jako bubnování, tanec kolem ohně, vykuřování, obětinky, vzdávání díků atd.  Díky tomu také získávám odstup od našeho běžného světa, když se jím cítím zahlcena.

Ale někdy se mi stane, že si prostě někdy nevzpomenu na to, co by mi pomohlo. Znáte to? Pokud se třeba nacházíte v podobné situaci, třeba Vám tento příspěvek osvěží paměť a inspiruje k nějaké akci.

Nemáte buben, zazpívejte si. Nebo se jen zastavte a poslouchejte šumění listů a zpěv ptáků. Nemůžete si zapálit oheň, zapalte si svíčku. Nemůžete vykuřovat, zapalte si vonnou tyčinku. Jak píše Miroslav Holub ve své básni Jdi a otevři dveře, aspoň průvan bude.

Les prosí

VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ BY MĚLA BÝT HLAVNĚ ÚCTA A OHLEDUPLNOST K DANÉMU MÍSTU A ŽIVOTU. Na svých toulkách jsem se často setkala s prosbou lesa, dnešní slova jsem si půjčila z naučné stezky vedoucí na Skalku v Mníšku pod Brdy.

Milý člověče,

za chladných zimních nocí jsem dárcem tepla ve Tvém krbu.
V žáru letního slunce Ti poskytnu odpočinek v chladivém stínu mých korun.
Dal jsem trámoví Tvému domu a desku Tvému stolu. Ze mě je lože, na kterém spáváš, dřevo kolébky i rakve Tvé.
Jsem Ti tím, co pro blahobyt je chléb. Jsem domovem ptactva i zvěře veškeré.
Slyš tedy prosbu mou:
Neodkládej do mne věci pro Tebe nepotřebné.
Nepustoš a nenič mne.

ZAHRADA

Podzim je také ideální doba k zakládání zahrad. K realizaci a výsadbě je vhodné období, kdy nejsou horka, je dostatečný přísun srážek a nemrzne, takže jaro (březen/duben) a podzim (září/říjen). Další informace k zahradě naleznete zde.

Jaké stromy vysadit, abychom měli krásně zbarvenou zahradu?

Jako je to se vším i tady záleží na míře, všeho moc škodí. Můžete třeba vysadit strom, keř či skupinku jako solitéru na volné prostranství do trávníku, ideální je, když máte tmavé pozadí, třeba z jehličnanů, zbarvené listy pak více vyniknout. Nebo jej můžete zakomponovat do skupiny, či do živého plotu. A čím víc na očích, tím lepší. To znamená vysadit to na místo, kam máte každodenní výhled, nebo místo o kolo kterého často chodíte, nebo někam na roh.

Jaké stromy a keře se na podzim zbarvují?

Javory všeobecně mají hezké podzimní zbarvení, také muchovníky, okrasné třešně, višně, duby, břízy, buky a třeba také škumpa. Za sebe bych vyzdvihla japonské javory, z keřů svídy, vilíny, brslen a z pnoucích rostlin přísavníky.

A my co už zahradu máme

se můžeme krásně propojit s přírodou při práci;) Níže sem Vám přiložila tabulku ze svého eBooku, kde jsem sepsala doporučené práce pro daný měsíc. Obrázek se Vám zvětší, když na něj kliknete, můžete si ho také uložit. Třeba já jsem teď o víkendu ostříhala růže, durmany a u kan jsem očistila hlízy. Tak vzhůru do práce:D

ODVRÁCENÁ STRANA PODZIMU

Jenže podzim má také svou stinnou stránku, vše je o rovnováze. Teplé dny a sluníčko pomalu nahrazují plískanice a zima. Takové trošku pochmurno. Ale krásně zbarvené listí na stromech, příroda zbarvená do teplých tónů, teplíčko z kamen či z krbu, svíčky a třeba teplý čaj se štrůdlem, také není od věci.

K tomu mě napadá menší odbočka. Nikdy se nestyď. Přijmi, co ti život nabízí, a hleď pít z číší, jež jsou před tebou. Všechna vína je třeba pít, z některých jen doušek, z jiných celou lahev.

Romantická procházka v přírodě za svitu lamp, jako je tomu na novém obraze, také není od věci, co říkáte??? A pamatujte i sebemenší světlo je silnější než sebevětší tma. Tak když se nám nedaří takzvaně rozsvítit světlo uvnitř nás, ROZSVIŤME TŘEBA LAMPIČKU NEBO ZAPALME SVÍČKU. Další tipy naleznete také v eBooku Psychická KÁPÉZETKA, kterou zdarma získáte tady.

PS: A kdybyste se chtěli schovat do tepla a být stále obklopeni stromy, v restauraci Na Hradbách v Příbrami jsme prodloužili výstavu a obměnili obrazy. Jste srdečně zváni.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ OBDOBÍ

NECHŤ VÁS PROVÁZÍ PŘÍZEŇ BOHYNĚ PODZIMU, BOHYNĚ ZEMĚ – MOKOŠ. Pro mě je právě strom symbolem jejích darů. Učí nás, jak stát pevně na zemi, být zakořeněna hluboce v zemi, být v rovnováze, být ve hmotě, mít své hranice, učí nás také přijímat, vyživuje nás.

Rozloučím se s Vámi s již zmíněnou básní od Miroslava Holuba:
Jdi a otevři dveře. Třeba je tam venku strom, nebo les, nebo zahrada, nebo magické město.
Jdi a otevři dveře. Třeba tam pes škrábe. Třeba je tam tvář, nebo oko, nebo obraz obrazu.
Jdi a otevři dveře. Když je tam mlha, spadne.
Jdi a otevři dveře. I kdyby tam byla jen tíkající tma,
i kdyby tam bylo jen duté vanutí, i kdyby tam nic nebylo, jdi a otevři dveře.
Aspoň průvan bude.
„Miluji  stromy, čerpám z nich stabilitu, sílu a bezpečí, jež skrze články, meditace a stromové obrázky se snažím předávat dál. Zároveň se se čtenáři dělím o své znalosti a dovednosti získané při studiu Zahradní a krajinné architektury a ze své praxe. Jsem autorkou eBooku STROMY a eBooku Jak na zahradu. Můj příběh si můžete přečíst zde >> "
Komentáře