Jak udělat návrh, aneb druhý krok k Vaší zahradě

NÁVRH ZAHRADY, ZÁKRES

Máme ujasněné, proč chceme zahradu, co tam chceme mít, známe názory všech budoucích uživatelů zahrady, víme, jak budeme postupovat, něco ještě zvažujeme, ale to si ujasníme za pochodu.

Můžeme udělat další krok a tím je návrh.

1.OPRAVDOVÝ PRVNÍ KROK – VÝBĚR POZEMKU, UMÍSTĚNÍ DOMU

Název eBooku zdarma První krok k Vaší zahradě, aneb důležité otázky na cestě, není úplně tak pravdivý a víte proč?

Možná vás to už samotné napadlo.

První krok je tu zahradu vůbec získat. Někdo ji vyžení/vyvdá, zdědí, dostane, ale většina si ji musí koupit. Než ji koupí, musí si vybrat vhodný pozemek. A tady by ti, co jim na zahradě záleží, měli zpozornět.

Týká se to jednak přírodních podmínek (na skalnatém podloží toho moc neporoste, náročnější práce,…), okolní zástavby (nalepené domy na sobě x výhled do krajiny), svažitost terénu (zahrada z kopce x rovina), ale hlavně ohledně expozice ke světovým stranám. To vám pak určuje, jak velká část zahrady bude nejvíce využívatelná, bude na ní nejdéle svítit sluníčko atd.

Ideální je dům postavit u kraje oplocení, u příjezdové cesty, v severní části pozemku. Nejvíce soukromí a nejvíc využívaný prostor je ten za domem. Co tím myslím jsem se pokusila načrtnout.

NEKLESEJTE NA MYSLI. KAŽDÁ, NA PRVNÍ POHLED, NEVÝHODA SKRÝVÁ ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ.

2. ZAJISTIT SI SITUACI 

Zahradu s postaveným domem už máte, co dál. Než se pustíte do dalších úprav, hoďte vaše myšlenky na papír. Alespoň orientačně. Když to uvidíte před sebou, dojdou vám různé souvislosti a možnosti.

TADY PLATÍ DVOJNÁSOBNĚ – DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ.

  • Z PROJEKTU

Ideální je, když si z projektu k domu okopírujete půdorys s domem a se sítěmi, s tím budete dál pracovat. 

  • VYTVOŘIT SAMI

Pokud projekt nemáte k dispozici, budete si muset pozemek a vzdálenosti domu odměřit a nebo zakreslit alespoň orientačně. Případně se můžete také odpíchnout od ortofoto mapy, pokud už máte dům zanesen v katastru.

  • CO SI TAM DOPLNIT

Zakreslete si všechny stávající prvky – hranici pozemku, kde máte jaké oplocení, pozici domu a dalších staveb, příjezdovou cestu, vchody, inženýrské sítě, vrstevnice (pokud je pozemek svažitý), stávající zeleň. Je dobré si také zakreslit, kde bude jaká místnost a okna, kvůli plánovaným výhledům.

Nemělo by chybět měřítko a označení světových stran.

Pracujte také s okolím. Zakreslete si sousední parcely.

Je fajn začlenit zahradu do okolí. To se dělá tak, že navazujete podobnou výsadbou, zopakujete určitý prvek. Zaznamenejte si, kde mají sousedi posezení, kde mají plochy, které se vám nelíbí, tam vytvoříte clonu ze zeleně. Naopak tam, kde mají vzrostlou výsadbu, vy už vysazovat nic nemusíte.

Pokud sousedíte s rušnou ulicí, poznamenejte si to. V návrhu budete pak pracovat zase se clonou se zeleně, abyste svojí zahradu odhlučnili a zamezili šíření prachu.

Co myslím tou clonou se zeleně? Dle podmínek a situace např. skupina stromů a keřů, volně rostoucí živý plot, stříhaný živý plot, ideálně vysadit stálezelené jehličnany, které budou plnit úlohu celoročně. Ale zase tady pozor, abyste to s jehličnany nepřehnali, mohli byste si pak připadat, jak na hřbitově.

3.JAK S TÍM PRACOVAT DÁLE

  • NAKOPÍROVAT, PŘEKRESLIT, PRACOVAT S PAUZÁKEM, JEDNODUCHÉ SKICKY,…

Jakmile máte zakreslenou situaci, nakopírujte si ji. Můžete také pracovat s pauzákem nebo průhledným papírem či si můžete dělat jednoduché skicky.

  • MĚŘÍTKO – MILIMETROVÝ PAPÍR, ČTVEREČKOVANÝ PAPÍR, PŘEPOČTY, ŠABLONKY,…

Abyste zachovali velikost a poměry a vše se vám na zahradu následně vešlo, pracujte s měřítkem. Ideální je půdorys kreslit na milimetrovým či čtverečkovaný papír, kde si pomocí kostiček vše rychle odečtete. Můžete také pracovat s tím, jaké rozměry znáte, že vzdálenost domu od plotu je dva metry. A zbytek podle toho odměříte. Pokud nebude chtít používat pravítko, můžete si vyrobit různé šablonky.

4.TECHNIKA

Tento článek a postup je zaměřen na jednodušší techniku a to je udělat si to sám v ruce. Můžete pracovat nejdřív s tužkou, zvýraznit si černou fixou či centropenem finální podobu. Návrh můžete mít černobílý či ho vyšrafovat.

Pokud si s tím chcete vyhrát a mít ho barevný, můžete použít klasické pastelky, vodovky, tempery, akryl atd.

Za sebe doporučuji aquarelové pastelky, nejdřív si návrh vybarvíte a následně různé části rozmažete štětečkem.

Zahradu můžete také vytvářet na počítači, jsou už volně přístupné různé programy či demo verze např. Sadovnická projekce, Sketchup,… Profi návrhy se vytvářejí v AutoCadu, Photoshopu a dalších programech.

Další varianta je vytvořit si model. Použijte krabici, lepenku, polystyren, cokoliv vás napadne a buďte kreativní. Vytvořte si různé prvky a ty pak k sobě skládejte. A finální podobu si vyfoťte. Tohle je fajn způsob, kdy hned vidíte 3D zobrazení a lépe si zahradu představíte.

5.ZNAČKY

Pokud jste si vybrali varintu v ruce, níže vám dávám různé varianty, jak jednotlivé prvky zahrady zakreslit. 

6.3D ZÁKRESY

NEMÁTE PŘEDSTAVIVOST A UŽ VŮBEC NE TU PROSTOROVOU? NEZOUFEJTE.

Přikládám obrázek, jak můžete postupovat, abyste svůj návrh viděli ve 3D a udělali si jasnou představu, co jo a co ne. K tomu slouží axonometrie nebo zákres do fotografie. 

  • AXONOMETRIE

Máte vytvořený půdorys, ten si natočíte podle toho, jakou stranu chcete vidět. Buď si vezmete pauzák, průhledný papír nebo si to překreslíte. A začnete tím, že z jednotlivých bodů vedete kolmice a dle měřítka si označíte velikost a následně ty prvky dotvarujete dle reality. Zkoušejte, hrajte si.

  • ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Nafoťte si zahradu s domem z různých stran. Následně si fotky vytiskněte a buď přímo do nich nebo přes pauzák či průhledný papír tam zkoušejte zakreslovat vaše návrhy.

7.ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Co potřebujete už víte, základní otázky jste si podle eBooku První krok k vaší zahradě, aneb důležité otázky na cestě ujasnili, pokud ne, stáhnout si ho můžete zdarma zde.

A teď máte před sebou papír a bojíte se udělat první čáru. Nevíte, říkáte si, že to neumíte, co je to za bláhovost, že jste si mysleli, že byste to zvládli.

Já vám říkám, ale houby, VY TO ZVLÁDNETE, jen jste teď paralyzovaní. Prostě začněte. Postupně si to budete ujasňovat a budete se v tom zlepšovat.

Je to úžasný proces, který vás pozvedne na duchu, získáte sebevědomí, ale hlavně návrh vaší zahrady, od kterého se můžete odpíchnout a postupně ji začít budovat. Uvidíte.

Co funguje mě. Udělám si několik menších okének a tam si prostě čárám, jak mě to napadne a postupně v tom začnu vidět, co jo a co ne. Přikládám ukázku.

Vycházejte z toho, co tam chcete, co je tam potřeba a kde chcete vytvořit clonu ze zeleně. Každý prvek má svoje pravidla a náležitosti. Např. zeleninovou a ovocnou zahrádku, bazén, terasu neumístíte do části zahrady, kam vám sluníčko skoro vůbec nesvítí a kde profukuje.

U rostlin dělejte značky dle vzrostlé velikosti. Ale pracujte také s tím, že než ta rostlina vyroste, bude tam prázdná plocha. To se řeší tím, že tam něco dočasně vysadíte nebo tam umístíte kámen, okrasnou keramiku, pařez atd. Skvělým řešením jsou třeba letničky. Je dobré také i při navrhování počítat s tím, že domy, stavby, stromy atd. vrhají stín.

Myslete také na náročnost údržby, kolik času chcete zahradě věnovat?

Někdy méně je více.

Základní pravidla a doporučení jsem vám dala v bonusu eBooku První krok k vaší zahradě, aneb důležité otázky na cestě.

PŘIPOMEŇTE SI JE.

Další pravidla, návody a doporučení např. jak pracovat s prostorem, jaké stromy a keře vysadit a kam, jak velká by měla být terasa, jak na realizaci a na údržbu, čeho se vyvarovat atd., budou v připravovaném eBooku.

8.DALŠÍM KROKEM BY BYL OSAZOVACÍ PLÁN

Ale to už třeba příště. A nebo také teď hned v eBooku Jak na zahradu.

„Miluji  stromy, čerpám z nich stabilitu, sílu a bezpečí, jež skrze články, meditace a stromové obrázky se snažím předávat dál. Zároveň se se čtenáři dělím o své znalosti a dovednosti získané při studiu Zahradní a krajinné architektury a ze své praxe. Jsem autorkou eBooku STROMY a eBooku Jak na zahradu. Můj příběh si můžete přečíst zde >> "
Komentáře